Archive

Posts Tagged ‘Wydawnictwo Fraszka’

Lut
24

Jak pomagać osobom starym? Konferencja Międzynarodowa 14 marca 2013

Jak pomagać osobom starym?
Konferencja 14 marca 2013 Warszawa

Już 14 marca 2013 r. w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja pt. „jak pomagać osobom starym”. Problem pomocy seniorom jest istotnym elementem polityki społecznej, dlatego wydarzenie objęte jest patronatem honorowym wielu szanowanych instytucji, w tym Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, a także portale www.domowaopieka.pl i www.opiekaseniora.pl.

Tematem jest narodowa strategia pomocy seniorom, opieka nocna i paliatywna, a także sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami osób w podeszłym wieku, cierpiących na demencję.

Organizatorami konferencji są Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna i Instytut Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Wykładowcami, zaproszonymi przez nasze Wydawnictwo do wygłoszenia wykładów i poprowadzenia seminariów na konferencji, są autorytety w tej dziedzinie (naukowcy i praktycy) z Uniwersytetu w Edynburgu.

Konferencja jest dla wszystkich osób, którym istotna jest wiedza, pomocna w codziennej pracy z ludźmi starymi, a także dla tych, którzy tworzą ogólnopolską strategię opieki nad osobami starymi. Szczególnie serdecznie zapraszamy pracowników domów opieki społecznej oraz oddziałów paliatywnych i opieki długoterminowej.

Więcej informacji na naszej stronie o Konferencji „Jak pomagać osobom starym„.

, , , , , , , , , ,

Paź
12

Bill Rogers – „Trudna klasa” i „Dyscyplina w szkole” – strategia nauczania

Bill Rogers – „Trudna klasa” i „Dyscyplina w szkole”

Bill Rogers to światowej sławy konsultant edukacyjny, pomagający nauczycielom w pracy z najtrudniejszymi uczniami – dziećmi z zaburzeniami zachowania i emocjonalnymi, o specjalnych potrzebach edukacyjnych i trudnej sytuacji w domu. Bill Rogers w szkołach i na uniwersytetach europejskich prowadzi dla nauczycieli i dyrektorów szkół seminaria w dziedzinie szkolnych strategii kierowania zachowaniem uczniów, utrzymania dyscypliny podczas lekcji, skutecznego nauczania, panowania nad stresem i opieki nad nauczycielami. Jest znany ze swej wrażliwości na nauczycielskie troski i potrzeby, a także z praktycznego podejścia do problemów. W swoich książka porusza też temat radzenia sobie z agresją uczniów i ich wyzywającymi zachowaniami, a także z własną złością w takich trudnych sytuacjach.
Zdaniem Billa Rogersa nauczyciel sam nie ma szans na opanowanie trudnej klasy, ale stworzenie dobrej strategii szkoły opartej na współpracy i wzajemnym wsparciu wszystkich nauczycieli może zdziałać cuda. W swoich książkach wyjaśnia, jak stworzyć w szkole skuteczny system wzajemnego wsparcia, by żaden nauczyciel nie musiał zmagać się sam z problemami z zachowaniem uczniów i utrzymaniem dyscypliny w klasie.
Rogers jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie kierowania zachowaniem uczniów. Proponuje pozytywne podejście – ustalenie już na początku jasnych reguł i konsekwencji, stworzenie planu pracy nad zachowaniem uczniów, uwzględniającego ich możliwości i specyficzne problemy, motywowanie i docenianie postępów w nauce właściwego zachowania oraz świętowanie odniesionych sukcesów.
Bill Rogers znany jest polskim nauczycielom, wychowawcom i pedagogom szkolnym z cyklu wykładów w Starachowicach i Warszawie w 2011 roku oraz w Toruniu i Katowicach w 2012 roku.
Nakładem Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna ukazały się następujące książki Billa Rogersa: Trudna klasa, „Dyscyplina w szkole” i „Naprawa zachowania”.

Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna zaprasza!
www.fraszka.edu.pl

, , , , ,