Archive

Posts Tagged ‘Dyscyplina w szkole’

Paź
12

Bill Rogers – „Trudna klasa” i „Dyscyplina w szkole” – strategia nauczania

Bill Rogers – „Trudna klasa” i „Dyscyplina w szkole”

Bill Rogers to światowej sławy konsultant edukacyjny, pomagający nauczycielom w pracy z najtrudniejszymi uczniami – dziećmi z zaburzeniami zachowania i emocjonalnymi, o specjalnych potrzebach edukacyjnych i trudnej sytuacji w domu. Bill Rogers w szkołach i na uniwersytetach europejskich prowadzi dla nauczycieli i dyrektorów szkół seminaria w dziedzinie szkolnych strategii kierowania zachowaniem uczniów, utrzymania dyscypliny podczas lekcji, skutecznego nauczania, panowania nad stresem i opieki nad nauczycielami. Jest znany ze swej wrażliwości na nauczycielskie troski i potrzeby, a także z praktycznego podejścia do problemów. W swoich książka porusza też temat radzenia sobie z agresją uczniów i ich wyzywającymi zachowaniami, a także z własną złością w takich trudnych sytuacjach.
Zdaniem Billa Rogersa nauczyciel sam nie ma szans na opanowanie trudnej klasy, ale stworzenie dobrej strategii szkoły opartej na współpracy i wzajemnym wsparciu wszystkich nauczycieli może zdziałać cuda. W swoich książkach wyjaśnia, jak stworzyć w szkole skuteczny system wzajemnego wsparcia, by żaden nauczyciel nie musiał zmagać się sam z problemami z zachowaniem uczniów i utrzymaniem dyscypliny w klasie.
Rogers jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie kierowania zachowaniem uczniów. Proponuje pozytywne podejście – ustalenie już na początku jasnych reguł i konsekwencji, stworzenie planu pracy nad zachowaniem uczniów, uwzględniającego ich możliwości i specyficzne problemy, motywowanie i docenianie postępów w nauce właściwego zachowania oraz świętowanie odniesionych sukcesów.
Bill Rogers znany jest polskim nauczycielom, wychowawcom i pedagogom szkolnym z cyklu wykładów w Starachowicach i Warszawie w 2011 roku oraz w Toruniu i Katowicach w 2012 roku.
Nakładem Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna ukazały się następujące książki Billa Rogersa: Trudna klasa, „Dyscyplina w szkole” i „Naprawa zachowania”.

Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna zaprasza!
www.fraszka.edu.pl

, , , , ,