Archive

Archive for the ‘Edukacja’ Category

Lut
24

Jak pomagać osobom starym? Konferencja Międzynarodowa 14 marca 2013

Jak pomagać osobom starym?
Konferencja 14 marca 2013 Warszawa

Już 14 marca 2013 r. w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja pt. „jak pomagać osobom starym”. Problem pomocy seniorom jest istotnym elementem polityki społecznej, dlatego wydarzenie objęte jest patronatem honorowym wielu szanowanych instytucji, w tym Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, a także portale www.domowaopieka.pl i www.opiekaseniora.pl.

Tematem jest narodowa strategia pomocy seniorom, opieka nocna i paliatywna, a także sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami osób w podeszłym wieku, cierpiących na demencję.

Organizatorami konferencji są Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna i Instytut Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Wykładowcami, zaproszonymi przez nasze Wydawnictwo do wygłoszenia wykładów i poprowadzenia seminariów na konferencji, są autorytety w tej dziedzinie (naukowcy i praktycy) z Uniwersytetu w Edynburgu.

Konferencja jest dla wszystkich osób, którym istotna jest wiedza, pomocna w codziennej pracy z ludźmi starymi, a także dla tych, którzy tworzą ogólnopolską strategię opieki nad osobami starymi. Szczególnie serdecznie zapraszamy pracowników domów opieki społecznej oraz oddziałów paliatywnych i opieki długoterminowej.

Więcej informacji na naszej stronie o Konferencji „Jak pomagać osobom starym„.

, , , , , , , , , ,

Paź
12

Bill Rogers – „Trudna klasa” i „Dyscyplina w szkole” – strategia nauczania

Bill Rogers – „Trudna klasa” i „Dyscyplina w szkole”

Bill Rogers to światowej sławy konsultant edukacyjny, pomagający nauczycielom w pracy z najtrudniejszymi uczniami – dziećmi z zaburzeniami zachowania i emocjonalnymi, o specjalnych potrzebach edukacyjnych i trudnej sytuacji w domu. Bill Rogers w szkołach i na uniwersytetach europejskich prowadzi dla nauczycieli i dyrektorów szkół seminaria w dziedzinie szkolnych strategii kierowania zachowaniem uczniów, utrzymania dyscypliny podczas lekcji, skutecznego nauczania, panowania nad stresem i opieki nad nauczycielami. Jest znany ze swej wrażliwości na nauczycielskie troski i potrzeby, a także z praktycznego podejścia do problemów. W swoich książka porusza też temat radzenia sobie z agresją uczniów i ich wyzywającymi zachowaniami, a także z własną złością w takich trudnych sytuacjach.
Zdaniem Billa Rogersa nauczyciel sam nie ma szans na opanowanie trudnej klasy, ale stworzenie dobrej strategii szkoły opartej na współpracy i wzajemnym wsparciu wszystkich nauczycieli może zdziałać cuda. W swoich książkach wyjaśnia, jak stworzyć w szkole skuteczny system wzajemnego wsparcia, by żaden nauczyciel nie musiał zmagać się sam z problemami z zachowaniem uczniów i utrzymaniem dyscypliny w klasie.
Rogers jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie kierowania zachowaniem uczniów. Proponuje pozytywne podejście – ustalenie już na początku jasnych reguł i konsekwencji, stworzenie planu pracy nad zachowaniem uczniów, uwzględniającego ich możliwości i specyficzne problemy, motywowanie i docenianie postępów w nauce właściwego zachowania oraz świętowanie odniesionych sukcesów.
Bill Rogers znany jest polskim nauczycielom, wychowawcom i pedagogom szkolnym z cyklu wykładów w Starachowicach i Warszawie w 2011 roku oraz w Toruniu i Katowicach w 2012 roku.
Nakładem Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna ukazały się następujące książki Billa Rogersa: Trudna klasa, „Dyscyplina w szkole” i „Naprawa zachowania”.

Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna zaprasza!
www.fraszka.edu.pl

, , , , ,